16 days old

Specjalista ds. BHP

GE Energy
Wrocław, Woj. Dolnośląskie 50-075


We are the doers. The leaders. The makers. The change-bringers. We are all different, uniting to solve the worlds toughest challenges. Our teams are hungry to make history, acting with integrity to relentlessly improve peoples lives. With every weld, every sale, and every code we write we keep the world in motion. Its time to stop dreaming about the future; lets build it together.

Specjalista ds. BHP zajmuje si szkoleniem pracownikw w zakresie przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, promowaniem zasad BHP i kultury przestrzegania bezpieczestwa pracy. Zapoznaje personel z istniejcymi regulaminami i zasadami wykonywania zawodowych obowizkw, a nastpnie kontroluje ich przestrzeganie w zakadzie. Ocenia ryzyko wypadkw na danym stanowisku i na tej podstawie tworzy instrukcje postpowania, ktre bd minimalizowa ryzyko ich wystpienia.

Job DescriptionEssential Responsibilities : Monitorowanie i nadzr nad politykami BHP oraz Ochrony rodowiska, Opracowywanie, wdraanie i aktualizacja dokumentacji systemowej, Realizacja planu audytw wewntrznych, Nadzr nad postepowaniem z niezgodnociami oraz wdraanie dziaa korygujcych z zakresu zarzdzania BHP i Ochrony rodowiska, Analiza stanu bezpieczestwa pracy w Zakadzie, proponowanie i wprowadzanie zmian majcych na celu popraw ergonomii i bezpieczestwa pracy, Nadzr nad systemem gospodarki odpadami w zakadzie, Wdraanie rozwiza organizacyjnych majcych na celu racjonalizacje gospodarki surowcami, materiaami i odpadami; minimalizowanie oddziaywania na rodowisko procesw produkcyjnych i pozaprodukcyjnych Udzia w procesie oceny i kwalifikacji dostawcw, w zakresie usug zwizanych z BHP Prowadzenie szkole z zakresu BHP i ppo., Monitorowanie i raportowanie wskanikw BHP, Wsppraca z waciwymi instytucjami zewntrznymi oraz firmami wykonujcymi pomiary/testy z zakresu BHP i ppo. Przeprowadzanie postpowa powypadkowych, inicjowanie akcji naprawczych oraz prowadzenie rejestru wypadkw,Qualifications/Requirements : wyksztacenie wysze o specjalnoci BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP/ uprawnienia do pracy w subach BHP na poziomie specjalisty/ Dowiadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze Bezpieczestwa i Higieny Pracy oraz Ochrony rodowiska, Znajomo jzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym, Znajomo wymaga Kodeksu Pracy i przepisw wykonawczych oraz zasad BHP i ppo., Dowiadczenie w zarzdzaniu materiaami i odpadami, Bardzo dobra organizacja pracy.Desired Characteristics :Additional Eligibility Qualifications :

Relocation Assistance Provided: NoCategories

Posted: 2020-10-13 Expires: 2020-11-27

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Specjalista ds. BHP

GE Energy
Wrocław, Woj. Dolnośląskie 50-075

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast