15 days old

Kierownik ds. zarzdzania jakoci

GE Energy
Elbląg, Woj. Warmińsko-Mazurskie 82-300
**Job Description Summary****Job Description****Zadania i odpowiedzialnoci**+ Realizacja Polityki Jakoci, zarzdzanie strategi oraz funkcjonowaniem organizacji jakociowej Zakadu Produkcji Turbin w celu osignicia zaoonych wynikw i realizacji wymogw Klienta.

+ Reprezentowanie Dyrektora Zakadu Produkcji Turbin w sprawach Systemu Zarzdzania Jakoci.

+ Koordynacja i nadzr nad wdraaniem, funkcjonowaniem i rozwojem Systemu Zarzdzania Jakoci w Zakadzie Produkcji Turbin, a take wsppraca z autoryzowanymi jednostkami w tym zakresie.

+ Monitorowanie wskanikw jakociowych na poziomie Zakadu Produkcji Turbin (np. CoPQ, ilo reklamacji) zgodnie z ustalonym rytmem ich raportowania i inicjowanie dziaa naprawczych w razie odchyle od ustalonych celw.

+ Wsppraca z wacicielami procesw Zakadu oraz wsparcie w zakresie monitorowania, raportowania wskanikw jakociowych na ich poziomie oraz inicjowanie niezbdnych dziaa korygujcych i zapobiegawczych.

+ Koordynacja i nadzr nad wdroeniem i realizacj programw korporacyjnych w obszarze Systemu Zarzadzania Jakoci i doskonalenia procesw.

+ Zarzdzanie programem audytw wewntrznych oraz obsuga audytw zewntrznych i audytw Klienta przeprowadzanych w zakadzie oraz nadzr nad realizacj dziaa korygujcych i zapobiegawczych wynikajcych z audytw.

+ Nadzr nad prawidowym rejestrowaniem niezgodnoci produkcyjnych, analizowaniem ich przyczyn i identyfikacj oraz realizacj dziaa korygujcych i zapobiegawczych.

+ Inicjowanie i nadzr nad realizacj analiz przyczyn zej jakoci (RCA, 8D, A3, PSR) oraz aktywna wsppraca w procesach rozwizywania problemw oraz zapewnienia efektywnoci wdroonych dziaa, aby zapobiec powtarzajcym si odchyleniom.

+ Wdraanie oraz utrzymanie prewencyjnych metod i narzdzi zapewnienia jakoci oraz zapewnienie procesu cigego doskonalenia jakoci w Zakadzie.

+ Nadzr nad realizacj punktw zatrzyma i inspekcji klienta.

+ Zapewnienie przygotowania wymaganej dokumentacji jakociowej oraz przekazanie jej Klientowi zgodnie z wymogami kontraktu.

+ Budowanie wiedzy w zakresie jakoci i ksztatowanie kultury jakociowej w Zakadzie Produkcji Turbin

+ Nadzr nad realizacj zaoe budetowych dla podlegego obszaru zarzdzania

+ Zarzdzanie podlegymi zespoami laboratoryjnymi oraz bada nieniszczcych NDT wspierajcymi procesy produkcyjne i kontrolne.

+ Nadzr nad funkcjonowaniem sub kontroli jakoci w Zakadzie, eskalowanie i podejmowanie finalnych decyzji w kwestiach spornych.

+ Nadzr nad prawidow obsug i zgodn z przeznaczeniem eksploatacj przyrzdw pomiarowych, sprztu laboratoryjnego oraz innych narzdzi i urzdze stosowanych w Dziale Zarzdzania Jakoci oraz poprawn gospodark odpadami.

+ Podejmowanie dziaa prewencyjnych, do zatrzymania operacji lub dalszego przebiegu procesu wcznie, o ile bd one miay negatywny wpyw na jako wyrobu lub usugi**Wymagane kompetencje**+ wyksztacenie wysze

+ dowiadczenie w pracy z Systemami Zarzdzania Jakoci

+ bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie, w tym znajomo terminologii technicznej

+ silne umiejtnoci liderskie potwierdzone dowiadczeniem w zarzdzaniu zespoem oraz programami/ projektami

+ umiejtno rozwizywania problemw (znajomo narzdzi np. RCA, 5Why, 8D, A3)

+ znajomo procesw technologicznych i kontrolnych

+ znajomo podstaw metodologii Lean Manufacturing, Lean Six Sigma oraz narzdzi stosowanych dla optymalizacji i doskonalenia procesw

+ umiejtnoci interpersonalne i organizacyjne np. pracy w grupie, budowania konsensusu audytorium

+ umiejtno budowania relacji w podlegym zespole i wsppracujcymi pracownikami

+ komunikatywno w rozmowach zarwno z pracownikami produkcji jak i z klientem, przedstawicielami kierownictwa, audytorami i inspektorami stron trzecich

+ umiejtno przekazywania trudnych lub wraliwych informacji

+ umiejtno pracy pod presj czasu, analizy ryzyka, osdu sytuacji i stosownie podejmowania decyzji

+ umiejtno priorytetyzacji zada w szybko zmieniajcym si rodowisku i adaptacji do zmian

+ umiejtno obsugi systemw komputerowych i baz danych**Additional Information****Relocation Assistance Provided:** No

Categories

Posted: 2022-06-17 Expires: 2022-07-17

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Kierownik ds. zarzdzania jakoci

GE Energy
Elbląg, Woj. Warmińsko-Mazurskie 82-300

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast