1+ months

Client Services Specialist

Praha, Hlavní město Praha 120 00

Specialista klientsk podpory, Middle/Mid office (mluvc esky) - Praha, esk republika

Poskytujete rdi klientm prvotdn sluby? Chcete se stt soust globln spolenosti, jej vn jsou mezinrodn platby? Pipojte se k Western Union.

Nae firemn hodnoty: clevdomost, dvryhodnost a ohleduplnost.

Jsme finann-technologick spolenost, kter vyuv poznatky od klient a koleg z celho svta ke zlepen finannch slueb rodinm, malm spolenostem, nadnrodnm korporacm a neziskovm organizacm. N tm m vce ne 8 000 zamstnanc pracujcch ve 200 zemch. Vme, e kdy jsou penze v pohybu, mn se vci k lepmu.

Cesta klepmu vdy zan a kon u klienta!

Bude soust tmu vyizujcho pedevm pchoz hovory a e-maily zkaznk tkajcch se platebnch transakc. Pi sv prci bude komunikovat nejen se svm tmem, ale i s ostatnmi oddlenmi nap spolenost. Bude zodpovdn/ za svou st prce, kterou si bude organizovat tak, abys naim klientm poskytl/a ty nejkvalitnj sluby a zrove se ve stihlo vas. Pro svou prci bude potebovat smysl pro detail, klientsk poadavky je teba kontrolovat v souladu s Compliance a odhalit ppadn nesrovnalosti. To ve a dal odborn znalosti budou soust tvho kolen. Zaujala t nae nabdka, a chce dle rozvjet sv dovednosti v oblasti zkaznickch slueb, pidej se k nm jet dnes.

Zde jsou nkter dovednosti, vlastnosti a kvalifikace, kter m:

 • Vynikajc komunikan dovednosti, chu uit se a dle se rozvjet v rmci organizace.
 • Schopnost efektivn spolupracovat se vemi zastnnmi stranami, udrovat dobr vztahy se zkaznky i s kolegy.
 • Umt si svoji prci dobe zorganizovat a pchozm kolm stanovit prioritu, aby ve bylo dokoneno vas.
 • Uivatelskou znalost MS Office.
 • Znalost eskho jazyka na rovni rodilho mluvho a velmi dobrou znalost anglickho jazyka. (Anglitinu bude pouvat kad den).

DLEIT POZNMKA: Dne 4. srpna 2021 Western Union oznmil prodej divize Western Union Business Solutions, nicmn nbor na tuto pozici pokrauje pod Western Union. V rmci dohody o prodeji novmu vlastnkovi vak tato pozice pejde v ppad uzaven smlouvy na kupujc spolenost. Ppadn dotazy Vm zodpov n nborov tm.

Pidejte se k nm a state se soust mezinrodnho tmu!

Western Union neustle inovuje sv sluby a posouv tak kvalitu a pohodl pro sv klienty na vy rove. Dky tomu je WUBS nejvtm svtovm poskytovatelem mezinrodnch platebnch pevod, ktermu dvuj miliony spotebitel po celm svt. Pokud jste pipraveni investovat svj potencil a as, abyste nm pomohli posunout nae sluby zase o kousek dle, zalete nm svj ivotopis.

Jsme neustle v pohybu, a proto chceme, aby i nai zamstnanci rostli a rozvjeli se. S nmi budete mt pleitost nauit se novm dovednostem a vybudovat si kariru za skvlch platovch podmnek a benefit.

Nae spolenost je velmi rozmanit. Pracujeme v multikulturnm prosted, kter erp z jedinenho globlnho zzem naich tm a zrove odr lokln komunitu, ve kter pracujeme. Nediskriminujeme na zklad rasy, barvy pleti, nrodnosti, nboenstv, politick pslunosti, pohlav (vetn thotenstv), sexuln orientace, genderov identity, vku, postien nebo rodinnho stavu. Spolenost dv bhem nborovho zen v souladu splatnmi zkony rovn pleitosti vem uchazem o zamstnn, a to vetn tch se zdravotnm postienm.

Client Services Specialist Prague, Czech Republic

Are you passionate about providing a world-class customer experience? Do you want to unleash your potential for a global FinTech company that is passionate about moving money for better? Join Western Union as a Client Services Specialist.

Motivated by our values: purpose driven, globally minded, and trustworthy & respectful

Werea FinTech thats using insight from customers and colleagues worldwide to improve financial services for families, small businesses, multinational corporations, and non-profit organizations. Were a team of over 8,000 employees serving 200 countries and territories. We believe when money moves, better things happen.

Better starts and ends with the customer

In this role, you will be part of a team that handles incoming calls and customer emails related to payment transactions. You will communicate with your team and other departments across the company. You will be responsible for your part of the work, which you will organize to provide our clients with the highest quality services. You will need an eye for detail as client requirements need to be checked in accordance with Compliance and any discrepancies detected. We will provide you with the required training. If you are interested and you wish to further development your customer service skills, join us today!

Here are some skills, attributes, and qualifications you will have:

 • Excellent communication skills, with a desire to learn and further develop within the organization.
 • Ability to effectively co-operate with all stakeholders, maintain good relationships with customers and colleagues.
 • Be able to organize your work well and prioritize incoming tasks so that everything is completed on time.
 • Computer literate in MS Office.
 • Fluency in Czech, at the level of a native speaker, and very good knowledge of the English language. (You will use English every day).

IMPORTANT NOTE: Following the Western Union Business Solutions divestiture announcement on August 4, 2021, recruitment efforts will continue for this position on behalf of Western Union. However, as part of the divestiture agreement, this position will transition to the purchasing company should the transaction conclude. The hiring team will be able to answer any questions you may have.

Join us, and lets connect the world

Western Union is transforming its business and shaping the financial services sector by driving quality, convenience, and customer service to new levels of excellence. Its an exciting time for our organization, as the largest cross-border money transfer operator, trusted by millions of consumers around the world. If youre ready to unleash your potential to help drive change through bottom-up innovation, apply now.

Were a company on the move, and we want our people to grow and develop. Youll have plenty of opportunities to learn new skills and build a career, as well as a great salary and benefits package.

We are passionate about our diversity. Our commitment is to provide an inclusive culture that celebrates the unique backgrounds and perspectives of our global teams, while reflecting the communities we serve. We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, political affiliation, sex (including pregnancy), sexual orientation, gender identity, age, disability, marital status, or veteran (U.S.) status. The company will provide accommodation to applicants, including those with disabilities, during the recruitment process, in accordance with applicable laws.

#LI-DR1

Categories

Industry

 • Banking / Finance
Posted: 2022-06-30 Expires: 2022-11-03

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Client Services Specialist

Western Union
Praha, Hlavní město Praha 120 00

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast